Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Stichting ERBIJ kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting ERBIJ, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting ERBIJ verstrekt. Stichting ERBIJ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM STICHTING ERBIJ GEGEVENS NODIG HEEFT
Stichting ERBIJ verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Stichting ERBIJ uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG STICHTING ERBIJ GEGEVENS BEWAART
Stichting ERBIJ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Stichting ERBIJ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stichtingerbij.nl. Stichting ERBIJ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Stichting ERBIJ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting ERBIJ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting ERBIJ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting ERBIJ op via info@stichtingerbij.nl.
www.stichtingerbij.nl is een website van Stichting ERBIJ.

Stichting ERBIJ is als volgt te bereiken:
Postadres: Walkvat 54    |  Alphen NBr
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 18085259
E-mailadres: info@stichtingerbij.nl