Onze missie

Stichting ERBIJ heeft ten doel het bevorderen van het aanbieden vrijetijdsbesteding aan mensen met een beperking, zowel jongeren alsook volwassenen en ouderen.

Maandelijks bieden we vrijetijdsbesteding in vier verschillende doelgroepen. Iedereen is welkom om aan te sluiten bij onze Stichting.
Het bestuur van de stichting werkt vanuit Alphen (Nbr) en activiteiten worden veelal in deze regio georganiseerd.

Naast het bestuur, zijn er een 25-tal vrijwilligers maandelijks actief om de activiteiten tot een succes te maken. 

 

“Vrije tijd is de tijd die men niet hoeft te besteden aan verplichte of noodzakelijke activiteiten zoals (huishoudelijk) werk, zorg en studie. … Vrije tijd is een subjectieve ervaring. Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld wordt door de één gezien als vrijetijdsbesteding terwijl de ander dat als werk ziet. “

[Betekenis Vrijetijsbesteding]

Vrijetijdsbesteding is van groot belang voor mensen met een verstandelijke beperking, aangezien hun mogelijkheden om zelfstandig keuzes te kunnen realiseren beperkt zijn. Via onze activiteiten kunnen zij in contact komen met andere mensen en hun talenten ontplooien of vaardigheden leren.
Beleidsuitgangspunt hierbij is: normaal waar dat kan en aangepast waar dat nodig is.